Mallorca Turrapport 8. oktober - 15. oktober 2005

Nedenfor har jeg renskrevet mine notater. Arter jeg ikke er helt sikker på er markeret med ?

Albufera - Naturreservat

15 km2 estuarie ud til Middelhavet i den nordøstlige del af Mallorca. Nærmest havet ligger en 300 - 400 m bred bræmme af klitter, der længere fra havet er bevokset med skov af Aleppo-Fyr (Pinus halapensis). Dernæst følger en saltpåvirket sump, der længst fra havet går gradvist over i en ferskvandssump.

Fugle set og hørt gennem hele perioden :

Fiskehejre
Silkehejre
Kamblishøne
Cettisanger
Gråand
Blishøne
Grønirisk
Knarand
Grønbenet Rørhøne
Skarv
Nathejre
Purpurhejre
Sorthovedet sanger
Sølvmåge
Storkjove - 2 fløj fra havet ud over Albufera og tilbage over vores hotel
Fiskeørn - fangede en fisk set fra vores terasse
Albufera i dagsregn
Jeg ser på kiltvegetation ved Albufera i dagsregn.


Strand/klitvegetation, krat og skov mellem Albufera-sumpen og kysten. Desuden kulturpåvirket bund bl.a. langs vejen gennem området.

Erica multiflora
Erica multiflora blomster i efteråret.Erica multiflora - i fuld flor
Thymaelea myrtifolia
Pinus halapensis - Aleppo-Fyr
Carpobrotus acinaciformis
Ecballium elaterium - Æselagurk
Myrthus communis - Myrte
Rosmarinus officinalis -Rosmarin
Cistus salvifolius
Viola arborescens
Pistacia lentiscus - Mastik
Lobularia maritima
Matthiola sinuata
Schoenus nigricans - Sort Skæne
Smilax aspera - Sassaparil
Echium plantagineum
Teucrium dunense
Asphodelus aestivus
Asparagus acutifolius
Dittrichia viscosa

Viola arborescens
Viola arborescens

Brak- og ferskvandssumpe, enge og vejkanter i Albufera-sumpen.

Arisarum vulgare
Arisarum vulgareSchoenus nigricans - Sort Skæne
Juncus acutus
Cladium mariscus - Hvas Avneknippe
Phragmites australis - Tagrør
Arisarum vulgare
Cynodon dactylon - Bermudagræs
Lagurus ovatus - Harehale
Smilax aspera - Sassaparil
Inula chritmoides
Dittrichia viscosa
Pinus halapensis - Aleppo-Fyr
Chenopodium murale
Rhamnus alaternus
Pistacia lentiscus
Tamarix africana
Epilobium hirsutum - Lådden Dueuert
Olea europaea - Vild Oliven
Hyoscyamus albus
Plantago coronopus
Plantago crasssifolius
Inula chritmoides
Inula chritmoides er almindelig i saltsumpenVejkant nær Inca
Vejkanterne på Mallorca er grønne selv først i oktober


Alcudia - Inca - Palma. Vejkanter mm.

Ipomoea indica
Amaranthus cruentus
Erodium cicutarium
Cichorium intybus - Cikorie
Asphodelus aestivus
Diplotaxis ericoides
Cyperus rotundus
Urtica urens - Liden Nælde
Paritera judaica - på mure i Alcudia og Palma
Heliotropium europaeum
Lactuca serriola - Tornet Salat
Setaria sp.
Cynodon dactylon - Bermudagræs
Cyperus longus
Lagurus ovatus - HarehaleBotanisering i vejkant
Jeg og min niece studerer floraen i en vejkant nær Inca.
Ipomoea indica
Den smukke Ipomoea indica dyrkes og forvildes af og til.
Tilbage til "Rejser i udlandet"

Tilbage til BVPs hjemmeside