Øland 4. - 8. juni 1981

Følgende referat er et lettere omskrevet sammendrag af mit og Søren Højagers turreferat i Østjysk Biologisk Forenings tidsskrift Gejrfuglen. Blandt planterne var det især de mere spektakulære arter, jeg fik skrevet ned, mens andre uanselige, men nok spændende arter, er overset.
Også for fuglene er det de mest interessante arter, der er nævnt. En artsopgørelse over turen gav en liste på 133 arter af fugle.

Getterön. 5/6.
Vel ankommet til Varberg tidligt om morgenen fra Grenå kørte vi lige ud til fuglereservatet Getterön. Jeg har det ikke så godt med at sejle, men det er altså et nødvendigt onde jeg må udholde på ture. Så jeg var ret så groggy og fik ikke set meget her.

kattefod
Kalmarsund
Så er vi kommet til Kalmarsund og broen der fører over til Øland

brushane
stor kobbersneppe
fiskeørn
dværgterne
stor regnspove


Kävsjön. 5/6.
Efter et par timers køretur var vi nu kommet til Midtsverige og vi gjorde holdt ved endnu et fuglereservat. Efter at have sovet i bilen, var jeg nu ved at blive frisk og fik da noteret en del.
Kävsjön er omgivet af fattigkær og skov på morbund. I øvrigt var det tranerne der trak og jeg så dem da !

skovstjerne
blåbær
hede-melbærris
mosebølle
tranebær
revling
hedelyng
skov-fyr
birk sp.
Riddergogeurt
Ridder-Gøgeurt - en pragtfuld orkidé!
rød-gran
alm. ene
porse
grå star
alm. star
bukkeblad
smalbladet kæruld
tormentil

trane 7
canadagås 4
sangsvane 4
sortstrubet lom 2
rørdrum


Rörkärret. 5/6.
Vel ankommet til Øland kørte vi direkte ud til Rörkärret. Området består af alvar, skov og rigkær.

ølands soløje
nordisk spidsbælg
ridder-gøgeurt
bakke-gøgeurt
tyndakset gøgeurt
kødfarvet gøgeurt
gøgelilje sp.
ægbladet fliglæbe
koralrod
rederod
hulkravet kodriver
sød astragel
skov-jordbær
bakke-soløje
kattefod
knoldet mjødurt
farve-mysike
læge-stenfrø
stivhåret kalkkarse
skede-star
alm. mælkeurt
bakke-nellike
pastinak
tykakset star
stiv star

Graaborg

Gråborg. 5/6.

Lidt kultur skulle der også vær plads til, så vi besøgte dernæst en gammel borgruin. Rundt om den var der flere middelalder-planter.

stolthenriks gåsefod
akeleje
svaleurt
læge-oksetungeFruesko
Fruesko - Europas største orkide


Gillsätra. 5/6.
Løvskov på kalkbund.

kær-storkenæb
ægbladet fliglæbe
gøgelilje sp.
skov-gøgeurt
tyndakset gøgeurt
rederod
fruesko
tandrod
nikkende flitteraks
sort fladbælg
tvebo baldrian
mose-vintergrøn
alm. kohvede
liljekonval
stor konval
firblad


Borgholm, Blå Rör. 5/6.
Gammel alvar og vejkanter omkring vores vandrehjem.

løgrodet rapgræs
ridder-gøgeurt
bakke-gøgeurt
tyndakset gøgeurt
ægbladet fliglæbe
sommer-anemone
hjertegræs
busk-potentil
mose-vintergrøn
have-malurt
sortehavs-kål
svaleurt
læge-stenfrø
svalerod
hvid stenurt
melet kodriver
Melet Kodriver vokser i kalkrige kær

kantbælg
merian
smalbladet timian
hulkravet kodriver
læge-oksetunge
ru kulsukker
muse-vikke
rundbælg
bidende stenurt


Petgärde Träsk. 6/6
Karstsø og kalkoverdrev.

kantbælg
dynd-star
blåaks
nåle-sumpstrå ?
mangestænglet sumpstrå ?
melet kodriver
kødfarvet gøgeurt
ridder-gøgeurt
gøgelilje sp.
bakke-gøgeurt
bjerg-kløver
gåse-potentil
hirse-star
alm. star
vandnavle
dværg-star
toradet star
alm. mælkeurt
seline
bakketidsel

Lottorp
Spændende græsplæne i Löttorp - nogle kigger efter hvidhalset fluesnapper, andre efter orkideer

Löttorp. 6/6.
By kendt for sine hvidhalsede fluesnappere. Men her er også nogle meget spændende græsplæner. Nedenstående liste noterede jeg fra en græsplæne mens vi lå og ventede på en fluesnapper.

sværd-skovlilje
ægbladet fliglæbe
bakke-gøgeurt
tyndakset gøgeurt
blodrød storkenæb
hulkravet kodriver
kost-fuglemælk
have-malurt
tjærenellike

hvidhalset fluesnapper


Södvik. 6/6.
Græsset strandoverdrev og strandeng.

hylde-gøgeurt
gøgelilje sp.
salep-gøgeurt
Salepgogeurt
Salep-Gøgeurt gror typisk på saltpåvirket græsland
kødfarvet gøgeurt
alm. månerude
blåaks
brændeskærm
melet kodriver
alm. mælkeurt
kornet stenbræk

klyde


Knisa Mosse. 6/6.
Kalkkær og kalkoverdrev.

ridder-gøgeurt
bakke-gøgeurt
ægbladet fliglæbe
kødfarvet gøgeurt
skov-gøgeurt
tyndakset gøgeurt
gøgelilje sp.
vibefedt
melet kodriver
blåaks
tandrod
multebær
kattefod
blåtop
knoldet mjødurt

rødrygget tornskade


Södra Greda. 6/6.
Løveng på kalk med spredt skov og meget tæt og rig urtevegetation.

salep-gøgeurt
ægbladet fliglæbe
Bakkegogeurt
Bakkegøgeurt er hyppig på Øland - meget sjælden i Danamark
hylde-gøgeurt
tyndakset gøgeurt
bakke-gøgegurt
ridder-gøgeurt
langakset trådspore
gøgelilje sp.
lav skorzoner
bakke-soløje
bjerg-kløver
sommer-anemone
blåaks
nordisk spidsbælg
farve-mysike
tandrod
blodrød storkenæb
nikkende flitteraks
knoldet mjødurt
nikkende limurt
kornet stenbræk
tjærenellike
nikkende kobjælde
rundbælg
stor konval
enblomstret flitteraks
blå anemone
firblad
sanikel
tormentil
gåse-potentil
bittersød natskygge
kragefod
alm. kohvede
grå star
Flueblomst
Flueblomst fandt vi flere steder på Øland


Ismanstorp. 6/6.
Borgruin omgivet af skov, kalkkær og kalkoverdrev.

rederod
sværd-skovlilje
tyndakset gøgeurt
ridder-gøgeurt
langsporet gøgelilje
bakke-gøgeurt
kødfarvet gøgeurt
skov-gøgeurt
flueblomst
nikkende flitteraks
blåaks
kattefod
bakke-soløje
sanikel
blå anemone
gul frøstjerne
trenervet snerre


Grönhögen. 7/7.
Gammel grusgrav med en sø.

farvevajd

fløjlsand
toppet skallesluger
nordisk lappedykker
Sodra Odde
Udsigt over Schäferiengene mod nord fra fyrtårnet på Södra Odde.Ottenbylund, Schäferiengene. 7/6.
Skov med spredte træer, sumpe og strandeng.

bakke-gøgeurt
skov-gøgeurt
kattefod
kær-ranunkel
lav skorzoner
busk-potentil
vibefedt

mursejler
pirol
gulbug
troldand
lille lappedykker
bysvale
høgesanger
sjagger

dådyr


Adonis
Vår-adonis ved Mörbylilla
Södra Odde. 7/6.
Strandeng.

sort rævehale


Mörbylilla. 7/6.
Strandoverdrev.

vår-adonis
rynket stenfrø


Gettlinge Grävfelt. 7/6.
Alvar med skibssætning.

tyndakset gøgeurt
bakke-soløje
ølands soløje
rynket stenfrø
nordisk spidsbælg
knoldet mjødurt
timian sp.
nikkende limurt
farve-mysike

hedehøg


Stora Alvaret og Möckelmosse. 7/6.
Alvar med tørre og fugtige partier, småkrat og nøgen kalkklippe.

Mockelmosse
Stora Alvaret med vegetationsfri, nøgen kalklippe


kødfarvet gøgeurt
ridder-gøgeurt
bjerg-stenurt
ølands soløje
busk-potentil
hvid stenurt
alm. ene
knoldet mjødurt
nikkende limurt
bidende stenurt
alm. hør
stivhåret kalkkarse
svalerod
kattefod
nordisk spidsbælg
farve-mysike
bakketiddsel
melet kodriver
vibefedt
klæbrig hønsetarmliden padderok
kær-ranunkel
bukkeblad
troldurt sp.
kugleblomst

sortterne


Bejershamn. 7/6.
Strandsump og strandeng.

guld-potentil


Haltorps Haga. 8/6.
Løvskov med mange meget gamle egetræer. Og turen gik herefter mod Danmark.
Haltorp

tyndakset gøgeurt
skov-gøgeurt
ægbladet fliglæbe
gøgelilje
hylde-gøgeurt
kær-storkenæb
skælrod
tandrod
skov-fladbælg

stor gedehams
tandbuk

huldue
vindrossel
træløber


Tilbage til "Rejser i udlandet"

Tilbage til BVPs hjemmeside