Sicilien - Turrapport.

Vi boede i Naxos nær Taormina på østsiden af Sicilien med udsigt mod den rygende 3100 m høje, aktive vulkan Etna fra vores terrasse på hotellet "Villa Giardina" !
I lavlandet havde vi i hele perioden solskin og ca. 25 grader, men vi fik ikke rigtig tid til at nyde varmen, da vi var på heldagsudflugter i bjergene hver dag. Men det var jo også en studietur !

Etna. 1/5.

Den første dag skulle vi jo købe lidt ind og lige få en introduktion til floraen og vegetationen ved Middelhavet. Så vi kørte op til en lavamark i 750 m højde på Etna.
Gamle, eroderede lavamarker er særdeles næringsrige, da den nedbrudte lava frigiver en masse næringssalte. De nedre dele af Etna er da også intensivt opdyrket, bl.a. er vinen god !. På den lavamark vi besøgte, var der en vild flora med maki - lave til ret høje, ofte stikkende buske og et væld af urter i lysningerne. Især tiltrak de store mængder af orkideer sig snart deltagerne interesse.

OrchPapilio
Den smukke Orchis papilionaceae var meget talrig på gamle lavamarker på Etna.
Etnaholdet
Hele holdet nyder frokosten på en lavamark på Etna. I baggrunden blomstrende Calycotome spinosa og Spartium junceum.


Asphodelus aestivus - Affodil
Asplenium sp. - Radeløv
Briza maxima
Calycotome spinosa - hyppig
Euphorbia rigida
Fedia cornucopia - hyppig
Ferula communis - hyppig
Genista aethnensis - "Etna-Visse"
Isatis tinctoria - Farve-Vajd - hyppig
Muscari commosum - Duskhyacinth
Orchis laxiflora
Orchis papilionaceae
Orchis tridentata
Orobanche sp. - Gyvelkvæler
Quercus pubescens - Dun-Eg
Quercis ilex - Sten-Eg - hyppig
Rumex bucephaloceros
Rumes scutellatus
Spartium junceum - hyppig

vandregræshoppe ?
myreløveO_tridentata

Orchis tridentata

 

Augusta. 2/5.

Denne dag besøgte vi en kalkskrænt ved sydøstenden af Sicilien nær Augusta i 200 m højde. Jordbunden er meget  anderledes end den nedbrudte lava fra Etna og andre arter var derfor dominerende.

Ophrysfuci
Ophrys fuciflora

Nigella
Nigella damascena


Augusta

Kalkskrænt ved Augusta

 

Achantus sp.
Allium - flere arter
Aristolochia rotunda
Capparis sp. - Kapers
Echium sp.
Euphorbia dendroides - hyppig
Iris sisyringia
Nigella damascena - Jomfru i det grønne - hyppig
Ononis matrix - hyppig
Ophrys fuciflora
Ornithogalium sp.
Orobanche purpurea - Røllike-Gyvelkvæler
Poterium spinosum - hyppig
Ruppia tinctorium - hyppig
Trifolium sp.

Svalehale sp.

OrorbanchePur
Orobanche purpurea

De Peloritanske Bjerge. 3/5.

Her skulle turen gå først til Messina og derfra op i 1100 m højde i De Peloritanske Bjerge. Disse bjerge er ret kalk- og næringsfattige. Ved at gøre holdt flere steder på vej ned, skulle vi se plantesamfundene ændre sig med højden.

1100 m over havet:

Asphodelus sp.
Bellis sp. - hyppig
Erica arborea - hyppig
Helianthemum hemacista - hyppig
Neotinea intacta
Orchis laxiflora
Orchis tridentata
Viola palmata - hyppig
Viola gracilis - hyppig

Erica 
Erica arborea. Den øverste del af roden anvendes til at fremstille tobakspiber af.

ViolaPalmata
Viola palmata
Limodorum
Limodorum abortivum
Peloritanske
Udsigt fra De Peloritanske Bjerge i ca. 800 m højde mod Messina og Italiens "støvlespids". I forgrunden Østrigsk Fyr.

 

950 m over havet:

Calycotome spinosa
Cistus salvifolius - hyppig
Helianthemum hemacista
Orchis tridentata
Pinus nigra - Østrigsk Fyr - hyppig
Pinus pinea - Pinje - hyppig

800 m over havet:

Cyclamen repandum
Cytinus hypocistus
Pinus pinea

650 m over havet:

Cytinus hypocistus
Limodorum abortivum
Orobanche - flere arter
Serapias linguaDe Nebrodiske Bjerge. 4/5.

Atter en tur, hvor vi gjorde holdt flere steder på vej ned for at se ændringerne i vegetationen. Turen gik op ad sydsiden af bjergkæden, hvor klimaet er varmt og tørt. De Nebrodiske Bjerge er mere kalkholdige og næringsrige end De Peloritanske Bjerge og floraen er noget anderledes - mere artsrig og med mange flere orkideer.

1100 m over havet:
Blandskov på muldbund.

Anemone hortensis
Aquilegia vulgaris - Alm. Akeleje
Aristolochia longus
Arum italicum - Italiensk Arum
Asphodelus sp.
Crassula granulata
Cyclamen repandum - hyppig
Daphne sp.
Fedia cornucopia
Galanthus - Vintergæk - nu afblomstret
Hedera sp. - Vedbend-art - hyppig
Lamium pubescens
Orchis laxiflora
Orchis provincialis
Pinus nigra - hyppig
Romulea bulbocodium
Symphytum tuberosum - Gul Kulsukker
Viola gracilis

Cyclamen
Cyclamen repandum

Hedera

Skovbund med Hedera  og Cyclamen repandum som bunddækkende - 1100 m højde i de Nebrodiske Bjerge.


900 m over havet:
Blandskov på morbund

Aristolochia longus
Muscari commosum - Duskhyacinth
Orchis laxiflora
Orchis papilionaceae
Pteridium aquilinum - Ørnebregne
Quercus pubescens - Dun-Eg
Quercus ilex - Sten-Eg
Symphytum tuberosum
850 m over havet:
Maki.

Calycotome spinosa
Hedyserum coronarium
Muscari commosum
Orchis laxiflora
Orchis tridentata
Orchis papilionaceae
Serapias linguaRomulea
Romulea bulbocodium

ViolaGracilis
Viola gracilis
400 m over havet:
I og omkring et udtørret flodleje.

Cuscuta paniflora
Lathyrus - flere arter
Linum sp.
Medicago - flere arter
Reseda alba
Sanguisorba minor
Vicia - flere arter


De Nebrodiske Bjerge. 5/5.

Denne dag gik turen igen til De Nebrodiske Bjerge, men nu til nordsiden. På nordsiden af bjergkæden, der ligger ud til Middelhavet, bliver den fugtige vind fra havet presset op ad bjergkæden og afgiver en del regn. På nordsiden er vegetationen derfor helt anderledes end på sydsiden. Igen skulle vi se på floraen i forskellige højder.

1000 m over havet:
Løvfældende blandskov

Aristolochia sp.
Fagus sylvatica - Bøg - hyppig
Fraxinus exelcior - Ask - hyppig
Galium rotundifolium
Orchis provincialis
Pinus pinea - Pinje
Pinus nigra - Østrigsk Fyr
Quercus pubescens - Dun-Eg
Rubus sp.
Usnea sp. - skæglav

Nebrodiske
Nordsiden af De Nebrodiske Bjerge modtager fugtig havluft.

Flodleje
Udtørret flodleje i de Nebrodiske Bjerge.
900 m over havet
Fugtig løvskov og væld på kalk

Allium roseum
Asphodeline lutea
Fraxinus ornus - Manna-Ask
Ophrys lutea
Ophrys sphegodes ssp. atrata
Orchis italica
Orchis tridentata
Orchis laxiflora
Orchis papilionaceae
Orobanche sp.
Scirpus sp.
Tragopogon porrifolius

OphrysFusca
Kalkvæld med Ophrys fusca og Orchis italica

Asphodeline
Asphodeline lutea
Navarra
Bjergbyen Navarra de Sicilia
600 m over havet
Dyrket jord og garigue nær Navarra de Sicilia

Cistus incanus
Cistus salvifolius
Gladiolus italicus
Hedysarum coronarium - dyrket
Lathyrus sp.
Opuntia ficus-indica
Ruscus aculeatus
Serapias lingua
Sideritis romana
Vicia sp.

Gladiolus
Gladiolus italicus foran mark af Hedysarum coronarium.

Etna. 6/5.

Denne dag skulle turen så gå til Etna. Vi kørte i vores bus så højt op som muligt på nordsiden og derefter øst om og nedefter. Etna havde sidst haft et udbrud i 1971 og efterhånden som vi kom opad kunne vi mange steder se de helt friske lavatunger.

1900 m over havet
Her ligger trægrænsen på Etna og den er markeret af verdens sydligste bøgeskov. I øvrigt et ret så bart område med flere plantearter med pudevækst, som er typisk for alpine zoner i troperne og subtroperne. Flere af disse specialiserede arter er endemiske for Etna. Følgende floraliste er (næsten) fuldstændig !

Berberis aethnensis
Dactylis sp.
Fagus sylvatica  - Bøg
Juniperus sp.
Pinus nigra
Senecio aethnensis
Tanacetum vulgare var. siculus
Viola calcerata
Viscum album - Mistelten snyltende på Pinus nigra

EtnaFagus
Europas sydligste bøgeskov på Etna er ved at springe ud.

Genista
Genista aethnensis - endemisk for Etna
800 m over havet
Åben lavt krat og maki. Mange af de samme arter som den 1/5. Vi tog os god tid og gravede Orobanche-arterne op, så vi kunne finde værterne og herved få sat et navn på dem. Så det gav af nye arter :

Briza maxima
Daucus sp.
Lupinus angustifolius
Orobanche loricata
Orobanche rapum-genistae
Orobanche caryophyllaceae


EtnaAlpin
Alpin zone på Etna. Til højre i billedet ligger en lavastrøm fra udbruddet i 1971.


ViolaCalcerata
Viola calcerata

1600 m over havet
Birkeskov på "koks" - delvist nedbrudt lava.

Betula pendula var. alba
Erysium sp.
Genista aethnensis

1350 m over havet

Anthemis aethnensis
Poa bulbosa - Løg-Rapgræs

Anthemis
Anthemis aethmnensis - endemisk for Etna

OrobLoricata
Orobanche loricata


Naxos. 7/5.

Om formiddagen inden afrejsen fik vi lige et par timer i Naxos. Vi havde jo slet ikke haft tid til at se på byernes natur !

Boughainvillea sp.
Phoenix sp.
Banan

Naxos


Tilbage til "Rejser i udlandet"

Tilbage til BVPs hjemmeside