Tenerife Turrapport 29. april - 6. maj 2003

Mine første indtryk af Tenerifes natur var de forrevne vulkanske bjerge, det nøgne landskab i brune nuancer og en meget fremmedartet flora i forhold til Danmark.
I lavlandet nær kysten på sydsiden af Tenerife er der meget byggeri - ikke altid charmerende - og store arealer er udlagt med plastic-overdækkede bananplantager og tomatgartnerier. Ind imellem ligger større og mindre åbne arealer med en (næsten) naturlig vegetation.
Så man skal noget væk fra de store turistområder og især op i bjergene for at se noget rigtig natur.

Vejene er gode på Tenerife, og mange steder er det muligt at parkere i vejkanten eller på de mange udsigtspladser - Mirador. I vintermånederne kan der i bjergene dog være jord- og stenskred efter kraftig regn, og en snestorm kan man såmænd også komme ud for !

Vi havde sol og tørt vejr under hele turen med temperaturer på ca. 20 grader om natten og 22 til 27 grader om dagen.

Mange af planterne i listerne nedenfor er først blevet endeligt identificeret efter mine fotos, så der kan være usikkerhed med nærtstående arter.

Playa de las Americas. 29/4 - 5/5.
I haver, parker og vejkanter omkring hotellet.

I haver og parker dyrkes mange tropiske og subtropiske arter fra alle verdensdele, og de kan opnå meget store dimensioner i det stabile klima. Desuden kan de mest spektakulære arter fra de Canariske Øer ofte ses som dyrket. I vejkanterne ses både forvildede prydplanter, enårige arter fra Middelhavs-området og hjemmehørende canariske arter.

Nerium oleander - Nerie
Dracaena draco - Drageblodstræ
Phoenix canariensis - Kanarisk Daddelpalme, Fønikspalme
Carpobrotus edulis - Hottentotfigen
Sonchus-arter - træagtige arter af Svinemælk
Ficus benjamini - Birke-Figen (som store træer !)
Livistonia australis - Skærmpalme
Bougainvillea - Trillingranke
Pelargonia-arter
Argyranthemum-arter - Arter af Spanske Margeritter
Stenotaphnum secundatum
Amaranthus sp.
Patellifolia patelliaris
Coccoloba uvifera
Casuarina equisetifolia - Jerntræ
Grevillea robusta
Acacia sp.
Acalypha wilkesiana
Euphorbia pulcherrima - Julestjerne som træer !
Hibiscus
Lantana camara - Ildkrone
Jacaranda mimosifolia
Tecoma stans
Tecomaria capensis
Washingtonia filifera - Trådpalme
Tamarix canariensis
Schinus molle - Peruviansk Pebertræ

kanarisk gransanger
tornsanger
tyrkerdue
spansk spurv
kanarisk piber - alle dage fra vores terasse
hærfugl
stillits

kakerlak - 5 cm store krabater kan man støde på overalt i byerne !
Mindre arter hyggede sig på toilettet om natten - det må man bare vænne sig til !
Rumex
           lunaria
Rumex lunaria - en buskagtig art af Skræppe endemisk for de Canariske øer og Madeira.

 

Sukkulentbuske
Klippeside domineret af sukkulente buske.

Rasteplads og udsigtspunkt mellem Valle de San Lorenzo og San Miguel. Ca. 500 m over havet. 30/4.
Stejle lavaklipper, skrænt med lavablokke og vejkant.

Vejen udgår nær Los Christanos og går via Villaflor op til Teide. Jeg skulle lige mærke, hvordan det var at køre i bjerge.
I denne højde på den sydlige del af Tenerife dominerer en tørketålende vegetation af sukkulente buske (billedet til venstre) og mindre træer iblandet urter. Her kan findes et stort antal af de endemiske arter.

Bituminaria bituminosa
Rumex lunaria
Argyranthemum gracile - Art af Spansk Margerit
Echium sp. - Art af Slangehovede
Opuntia ficus-indica - Figen-Kaktus
Euphorbia-arter - Arter af Vortemælk
Aeonium sp.
Asparagus sp.


San Lorenzo. 30/4.

Datura arborea - Engletrompet

solsort
kanarisk gransanger
munk
Montana Roja
Montana Roja omgivet af slette med Mesembryanthemum-arter og andre sukkulente urter.
Traganum moquinii
Klitter med den bizarre Traganum moquinii. Arten findes også i Marokko og på Kap Verde.

El Medano. Montana Roja naturreservat. 1/5.
Sandet, ørkenagtigt område med klitter.

Et af de få kystnære områder med naturlige klitter, der er fri for bebyggelser. Området er et naturreservat og desuden udpeget som Natura2000 område. Det består af en del af en lav vulkankegle - Montana Roja - omgivet af en stenet slette. Gennem området løber en barranco, der har eroderet sig ned i de lyse, vulkanske akelag, der pletvist er dækket af sand blæst op fra kysten. Nærmest kysten ligger lave klitter af vulkansk sand og bagved disse en saltlagune. Kort over El Medano.
Man kommer dertil ved at køre mod den sydlige lufthavn og dreje fra motorvejen mod syd mod El Medano. Lige før El Medano tager man den mindre vej mod vest - Montana Roja kan ses herfra - og følger den til P-pladsen, der er markeret på kortet. Der går flere afmærkede stier ud fra P-pladsen og rundt i området. En tur ud til klitterrænet og saltlagunen mod øst kan anbefales og også stien op ad Montana Roja er god. Husk vand til turen - her kan blive meget varmt !
Floraen er oprindelig og enestående med mange afrikanske arter og slægter - minder meget om floraen i Sahara. Desværre er de kystnære klitter noget truet af en voksende bebyggelse i El Medano og færdslen her fra.
I saltlagunen - et af de få på Tenerife - kan ses sjældne arter af vadefugle i vinterhalvåret.

Zygophyllum fontanesii
Lotus sessilifolius
Polycarpia nivea
Frankenia laevis
Atriplex glauca
Traganum moquinii
Launaea arborescens
Schizogyne sericea
Astydamia latifolia
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum nodiflorum
Cakile maritima ssp. aegyptica
Limonium pectinatum
Reichardia tingitana
Heliotropium erosum
Patellifolia patelloris

ensfarvet sejler

Schizogyna sericea

Schizogyne sericea - en kurvblomst endemisk for de Canariske Øer.

 

Mesembryanthemum
Mesembryanthemum crystallinum har været anvendt til udvinding af soda. Den vokser også i Middelhavsområdet og i Sydafrika.
Ved Montana Roja er det også et godt sted at få set de store, sorte kanariske firben. Vi så 2 hunner.
Af fugle var der flere, men kun korttået lærke kom tæt nok på til en bestemmelse.


El Medano - El Abrigo - Los Christanos. 1/5.
Set på korte ophold langs vejen.

Vi fortsatte ad vejen vest for El Medano. Her er der mange steder at holde og gå ture og se på flora og fauna.
Rester af den naturlige vegetation kan træffes overalt langs vejene. Her var det især vegetation af sukkulente buske på lavamarker og lave lavaklipper vi kiggede på.

Euphorbia canariensis
Argyranthemum gracile
Lavendula multifida ssp. canariensis
Opuntia ficus-indica - Figen-Kaktus
Kleinia neriifolia
Mesembryanthemum nodiflorum
Solanum sp - Tomat
Aizoon canariense
Amaranthus sp.
Rumex madriensis

Vila Flor. Ca. 1500 m over havet. 3/5.
I haver og på dyrkede marker nær byen.

Denne dag var vi på en arrangeret bustur til Teide. Vi kørte gennem Los Christanos og Arona til Vila Flor, hvor vi gjorde et ophold. Den naturlige vegetation ville i denne højde være skov af Pinus canariensis og Erica arborea, men store dele er opdyrket, da den vulkanske jordbund her er meget næringsrig. I vejkanterne kan dog ses rester af den oprindelig vegetation. I en have vi kørte forbi, voksede fuldt udsprungne eksemplarer af Echium wildpretii - den mest spektakulære art af Slangehoved på de Canariske Øer. Men der var - meget irriterende - ikke plads til at bussen kunne parkere !

Hottentotfigen
Echium wildpretii
Aloe vera
Convolvolus althaeoides
Escholtzia californica - Californisk Valmue
Carlina salicifolia ssp. falcata
Teline canariensis
Aegilops sp.
Erica arborea
Pinus canariensis

klippedue
Ecsholtzia

Den til haver indførte Escholtzia californica spreder sig kraftigt i fyrreskovs-zonen på Tenerife.
Teide og Las Canadas. 2300 m over havet. 3/5.

Teide på 3700 m ligger som en isoleret vulkankegle omgivet af et stort vulkansk område - Las Canadas, der er afgrænset af randbjerge. Det er muligvis rester af en enorm sammenfaldet vulkan - en caldera, men man er noget usikker om oprindelsen - det kan også være dannet af mange sammenfaldne vulkaner over lang tid.
Vegetationen er artsfattig og sparsom og er domineret af arter af pudeformede buske og urter, der næsten alle er endemiske. Pudeformet vækst er typisk for den subalpine zone på bjerge i troperne og subtroperne, for klimaet kan være meget barsk med næsten ingen nedbør, kraftig solindstråling om dagen og frost om natten. Mange af planterne er da også beskyttet på forskellig måde, f.eks. ved den pudeformede vækst eller med kraftig uldent hårbeklædning.

Vegetationen var kun i begyndende blomstring, men på særligt varme steder kunne vi dog  finde de fleste af arterne i blomst.
Teide

Teide er altid hvid på toppen - om vinteren af sne og om sommeren af salte. Busken i forgrunden er den endemiske "Teide-Visse" - Spartocytisus supranubius.


Erysium og Nepeta

Erysium scoparium og bagved ikke-blomstrende Nepeta teydae.
Artslisten er tæt på at være komplet !

Spartocytisus supranubius
Descurainia bourgeauana
Echium wildpretii
Echium simplex
Erysium scoparium
Argyranthemum teneriffae
Adenocarpus viscosus
Arrhenatrium calderae
Nepeta teydea
Scrophularia glabrata

kanariefugl i have ved en restaurant


Barranco del Rey. 5/5.
Udtørret flodleje ved hotellet.

Vi havde en fin udsigt fra vores terasse ud over dette flodleje, der er udlagt som naturreservat. Denne dag ville vi undersøge området nærmere.
Der lå en del byggeaffald mm., men der var også rester af en naturlig vegetation og mange firben.

Launaea arborescens
Aizoon canariense
Ricinus coummunis - Amerikansk Olieplante
Asparagus sp.
Mesembryanthemum crystallinum
Salvia sp.
Pennisetum setaceum.
Euphorbia sp.
Schizogyne sericea
Suaeda maritima - strandgåsefod

kanarisk firben


Tilbage til "Rejser i udlandet"

Tilbage til BVPs hjemmeside