Nyheder på mine sider:


31. marts 2021: En lang række opdateringer og fornyelser - især moderniseret med CSS layers og der er lagt mange flere fotos op under "Rejser i udlandet". De fleste sider er nu væsentlig bedre at se på smartphones.

1. maj 2020: En række opdateringer og rettelser på siderne "Rejser i udlandet"

1, juni 2019: En række opdateringer - og ny side tilføjet med materiale fra kurser og foredrag

7. august 2016 : En række opdateringer - især er under "Rejser i udlandet"  foretaget en del moderniseringer med dynamiske kort mm.

17. december 2011: En række større og mindre rettelser - især er under "Rejser i udlandet" lagt mange nye fotos op fra Sydspanien.

15. februar 2011 : "Nyt om floraen i Østjylland" er opdateret med fund fra 2010, "Links til natur på dansk" er opdateret.

24. januar 2010 : Mindre rettelser og tilføjelser, bl.a. a er en del fotos lagt ind under "Nyt om floraen i Østjylland" fra 2007, 2008 og 2009.

2. januar 20010 : "Nyt om floraen i Østjylland" er opdateret med fund fra 2009 og siderne er omstruktureret for at fjerne "frames".

20. maj 2007 :  Under "Rejser i udlandet" er billederne flyttet fra www.250Free til www.biobent og siderne er nu mere stabile. Enkelte billeder er samtidigt forbedret.

6. marts 2007 : Under "Rejser i udlandet" er der oprettet et nyt rejsemål - Sydspanien.

28. februar 2007 : Ny forside med nyt emne : "Nørrestrand - min yndlingslokalitet". Desuden mindre opgraderinger.

20 december 2006 : Under "Rejser i udlandet/Sicilien" er teksten opgraderet og der er lagt mange og bedre fotos ind.

18. november 2006 : Alle siderne under "Danmarks natur og vegetation" er rettet og alle fotos er forbedret eller udskiftet med andre.

12. november 2006 : En lang række nye fund er lagt ind sammen med fotos under "Nyt om floraen i Østjylland".

29. december 2007 : Mindre rettelser, især i "Rejser i udlandet".Intern test del