Nyttige links til natur og vegetation 

Nedenstående links indeholder dansk tekst.
 

BOTANIK:

Danmarks natur, plantesamfund og planter - nu også fra udlandet: Bent Vestergaard Petersens hjemmeside

Meget om floraen på Øland, Gotland mm.: Jens Chr. Schous hjemmeside.

Dansk Botanisk Forenings hjemmeside : Dansk Botanisk Forening.

Alt om de danske orkideer: Danmarks orkideer.

Digital bestemmelsværk for almindelige danske planter : Danmarks flora


SVAMPE:

Foreningen til Svampekundskabens Fremme: Svampeforeningen.

Danmarks svampeatlas: Svampeatlas

Svampe i Østjylland: FvL's svampeside.


INSEKTER MM.:

Sommerfugle: Lepidopterologisk Forening

Alt om vilde bier i Danmark : Vilde bier

Om danske humlebier : Danmarks Humlebier

Rigitg flot om Danske guldsmede : Danske guldsmede


FUGLE:

DOF's hovedside: DOF.

Dansk Ornithologisk Forening (Århus): DOF Århus

Om fugle og feltornitologi i Danmark: Netfugl


PATTEDYR MM.

Om de danske hvaler: Hvaler.

Padder og krybdyr: Nordisk Herpetologisk Forening.


DIVERSE OM NATUR:

Oversigter over alle de danske dyr: Dyr i Danmark.

Super site med mulighed for at indsende obs., diskutere fund mm : Naturbasen

Nyt super site med bestemmelse af arter og søgemuligheder i databaser om dansk natur : Arter.dk

Den danske rødliste over truede arter: Rødliste 2019

Fyn: Fynsk Natur.

Danmarks Naturfredningsforening: DN.

Masser af links til økologi: Økoweb i Danmark.

Information mv. om Natura 2000: Natura2000

Naturstyrelsen: SNS.
 
Nationalt Center for Miljø : DCE

DAI - Danmarks Natur og Miljø på nettet: Arealinformation


NOGLE GODE LINKS TIL NATUR I UDLANDET:

Alt om Tysklands flora med udbredelseskort mmm:  FloraWeb.

Fremragende for botanik-interesserede: Den virtuelle floran.

Alt om padder og krybdyr i Europa : Amphibians and Reptiles of Europe.

Nyheder inden for naturvidenskab : New Scientist.

Mange flotte fotos af planter mm. fra Italien : Flora Mediterranea.

Om biogeografi : Terrestial Biozones


Alle links er sidst checket og opdateret 9.marts 2021.


Til BVP's hjemmeside