Midtjyllands skovbundsflora 
Krans-konval De midtjyske "bjergskove" rummer flere plantearter med atlantisk udbredelse. Det er planter, der kræver en stor nedbør gennem året og ofte tåler de ikke en for kold vinter.
En af dem er Stor Frytle, der ses på billedet her under. Den er særlig hyppig i skovene på den midtjyske højderyg og i kystnære skræntskove i Sydøstjylland. I nogle skove er den ligefrem helt dominerende og kan fortrænge den ellers almindelige anemone-flora. Det er en kraftig plante med vintergrønne blade. Den er kun fundet få steder på øerne, der har et mere kontinentalt klima.
Andre atlantiske skovplanter, der ofte vokser i de midt- og østjyske skove, er Kristtorn, Småbladet Milturet, Bjerg-Ærenpris, Skov-Springklap og Aks-Rapunsel.
Også en række sjældnere planter kan træffes i Midt- og Østjylland. Krans-Konval på billedet til venstre træffes spredt i Midt- og Østjylland, men er i øvrigt meget sjælden.

Stor Frytle


Tilbage til Fugtige "bjergskove" i Midtjylland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.