Bornholms nåleskove 
De bornholmske nåleskove er særlig rige på nordiske nåleskovsplanter.
På billedet til højre ses orkideen Knærod. Ved Dueodde vokser en særlig variant af den med lyse striber i bladene. Også Hjertebladet Fliglæbe kan træffes i de bornholmske nåleskove.
Liden Vintergrøn
 
Knærod 
 

Arter af Vintergrøn er også hyppige i nåleskovene. Billedet til venstre viser en af de mere almindelige - Liden Vintergrøn. Men flere af de sjældnere arter kan også findes på Bornholm som Enblomstret, Klokke-, Ensidig, Skærmblomstret og Grønlig Vintergrøn.
Endelig må nævnes Linnaea, der med sine krybende ranker gennemvæver skovbunden en del steder i de bornholmske nåleskove.

 
Tilbage til Klitterrænet ved Dueodde.

Tilbage til BVPs hjemmeside.