Klippernes flora 
Sort Radeløv

På mere fladt terræn kan klipperne være dækket af et tyndere eller tykkere jordlag. Her udvikles den særlige klippehede, hvor jordlaget er tyndt, mens forskellige krattyper vokser på de tykkere jordlag og i sprækker.
Bornholm er især kendt for en række arter af Røn som Bornholmsk Røn (Selje-Røn), Finsk Røn, Klippe-Røn og Tarmvrid-Røn. Af andre specielle arter i det bornholmske klippeterræn kan nævnes Sort og Rød Dværgmispel, Vår-Spergel og Svalerod.
Det er helt specielle forhold, der hersker på de lodrette klipper, og kun få plantearter kan trives her. Det er især faren for udtørring, der bestemmer planternes overlevelse. Fugtige, nordvendte klippesider i dalene huser et særlig rig flora.
Sort Radeløv er en af de specielle bregner, der vokser i Bornholm klipppeterræn. På billedet ses den vokse på Hammershus ruiner. Sort Radeløv er ret hyppig på Bornholm, mens den er meget sjælden i resten af Danmark, hvor den kan forekomme på stendiger.
Af andre sjældne bregner fra de bornholmske klipper kan nævnes Rundfinnet Radeløv, Nordisk Radeløv, Bægerbregne og Skjoldbregne.
På klipperne gror også mere almindelige arter som Engelsød og  Alm. Mangeløv.
Mange andre plantearter end bregner kan findes på de lodrette klipper, men her skal blot nævnes Mur-Draba, der som det eneste sted i Danmark vokser på klipperne i Døndalen.


 


Tilbage til Klippeterrænet ved Hammerknuden.

Tilbage til BVPs hjemmeside.