Østdansk skovbundsflora 
I skove på den gode, kalkholdige muldbund i den østlige del af Danmark indgår en række plantearter med østlig eller sydøstlig udbredelse i Europa.
Billedet til højre viser forårsfloret i Store Bøgeskov ved Gyrstinge. Sammen med Hvid Anemone er Hulrodet Lærkespore almindelig. Det er en art med en østlig udbredelse med kun enkelte voksesteder i Jylland, mens den hyppigt træffes på Fyn og Sjælland på den kalkholdige muld. Hulrodet Lærkespore optræder ofte i flere farvevarianter. På billedet kan ses den hyppigste violette farve, men ind imellem optræder der hvide eller gulhvide individer.


Fladkravet Kodriver
Store Bøgeskov

Andre skovbundsplanter, der er særlig hyppige i de østdanske skove, er Gul Anemone, Blå Anemone og Fladkravet Kodriver (billedet til venstre).


Tilbage til Midtsjællands frodige skove.

Tilbage til BVPs hjemmeside.