Østdansk skovflora på kalkbund 
Bliver jordbunden meget kalkholdig får skovtræerne svært ved at klare sig, og i lysningerne i skoven kan træffes en meget artsrig flora med flere rariteter.
Billedet til højre viser orkideen Flueblomst, der har sit eneste danske voksested i Allindelille Fredskov. Bestanden har været nedadgående i en del år, men efter målrettet pleje og kunstig bestøvning er den på vej op igen. Flueblomst bestøves af nogle hvepse, og et problem er, at disse hvepse har meget dårlige yngleforhold i og omkring skoven. Mangler bestøveren sætter Flueblomt ingen eller få frø og vil efterhånden uddø.


Hvidgul Skovlilje

 

Lysningerne i Allindelille Fredskov indeholder en meget spændende og artsrig flora. Her kan findes Blåtoppet Kohvede (billedet til højre), Trenervet Snerre, Læge-Baldrian, Stor Pimpinelle, Ægbladet Fliglæbe (nogle steder talrig), Pile-Alant, Rød Kornel, Dunet Vejbred, Alm. Mælkeurt, Hjertegræs og Stivhåret Borst.
I skoven som helhed er der mange arter, der kræver kalkholdig bund som Vår-Fladbælg, Sanikel, Nikkende Flitteraks, Druemunke, Blå Anemone og Finger-StarFlueblomst

Hvidgul Skovlilje (til venstre) vokser også i Allindelille Fredskov og har desuden flere voksesteder på Midtsjælland. Den er også fundet i et blomsterbed i Århus, men hvordan den er kommet dertil er blevet lidt af en gåde.


Blåtoppet Kohvede

 Tilbage til Midtsjællands skove på kalkbund.

Tilbage til BVPs hjemmeside.