Floraen i klitter 
Forholdene i den yderste hvide klit er barske og kun få plantearter kan klare sig her.
Den dominerende plante i den yderste, aktive klit er Sand-Hjælme. Den har et meget forgrenet rod- og skudsystem, så den kan danne læ og fastholde sandet og er hermed vigtig i dannelsen af klitten. Andre vigtige græsser er Marehalm og Strand-Kvik.
Hvor klitten er nogenlunde stabiliseret indvandrer andre planter. Til højre ses Klit-Fladbælg, der er almindelig langs hele vestkysten. Den har en nærtstående underart, Strand-Fladbælg, der træffes i klitter ved de indre farvande.

En anden, smuk plante i klitterne er Klit-Stedmoderblomst (her under). Det er en underart af den almindelige sandjordsplante, Alm. Stedmoderblomst. Hvor Alm. Stedmoderblomst er en enårig planter, er Klit-Stedmoderblomst flerårig og kan danne tætte, farverige bevoksninger i klitten.
Andre hyppige planter i de vestjyske, yderste klitter er Klit-Rose, Havtorn, Gråris, Sand-Star og Sandskæg.

Klit-Stedmoderblomst
Klit-Fladbælg
Tilbage til Klitterrænet langs Vestkysten.

Tilbage til BVPs hjemmeside.