Floraen på varme skrænter 
Det helt specielle klima, der hersker på sydvendte tørre og varme skrænter giver grobund for flere plantearter med udbredelse i Syd- og Sydøsteuropa.
Billedet til højre viser den spæde Liden Sneglebælg med de trekoblede blade som hos kløver og gule bomsterhoveder. Det er en enårig plante, der blomstrer om foråret og klarer den tørrre sommer som frø.
Andre typiske arter på de varme skrænter på Røsnæs er Kegle-Limurt, Stribet Kløver, Nikkede Kobjælde, Bakke-Soløje, Kantet Konval, Bakke-Jordbær, Voldtimian, Mark-Bynke, Knopnellike og græsserne Opret Hejre, Fladstrået Rapgræs og Glat Rottehale.
På Røsnæs kan der findes andre spændende planter ud over en særdeles artsrig overdrevsflora. Den smukke Ager-Kohvede på billedet her under  kan findes flere steder. Den er nu uddød i Jylland og vokser kun i den Sydøstlige del af Danmark.
I vældene på Røsnæs vokser strandplanerne Kantbælg og Samel og i et krat den meget sjældne Trekløft-Alant.
LidenSneglebaelg

AgerKohvedeTilbage til Kysten i Vestsjælland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.