Vestjyllands heder.  
   
Vind hede De vestjyske heder ligger på de sandede smeltevandsletter. Hederne er dannet i løbet af jernalderen gennem menneskets rydning af skoven og udpining af jorden. Overlades hederne til sig selv, vil de mere eller mindre hurtigt først ændre sig til en græsdomineret hede og efterhånden vil skoven indvandre. For at bevare de åbne heder er det nødvendigt at udnytte dem som før i tiden, dvs. lade dem græsse af får, skrælle lyngtørven eller afbrænde dem.

På billedet ses den fredede Vind Hede ved Holstebro. Området er fredet, da der her er eller rettere var en bestand af urfugle. Vind Hede blev plejet ved afbrænding, hvorved lyngen blev holdt lav. Denne pleje har også gavnet den øvrige flora


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til Bent Vestergaard Petersens Homepage.