Hedernes vegetation  
   
Cypres-Ulvefod Heder udvikles på sur og næringsfattig, mere eller mindre sandet jordbund. Vegetationen på de tørre heder i Vestjylland er domineret af dværgbuske som Hedelyng, Revling, Tyttebær og Visse-arter iblandet andre urter og græsser som Bølget Bunke og Sand-Hvene. Cypres-Ulvefod, der ses i midten af billedet omgivet af blomstrende Hedelyng, er en af sjældenhederne på heden. Cypres-Ulvefod er i tilbagegang i Danmark, da den kun kan trives på den helt lave hede. Den er derfor helt afhængig af en jævnlig afbrænding eller anden form for pleje, der holder lyngen lav. 
I dag kendes Cypres-Ulvefod kun fra få voksesteder, de fleste i Jylland, bl.a. på Vind Hede ved Holstebro.

  
Den smukke Vår-Kobjælde lyser op på lavtvoksende heder i april. Den er meget sjælden i Danmark og findes kun et par steder i Jylland, f.eks. på Vind Hede og Randbøl Hede. Også Vår-Kobjælde er helt afhængig af en pleje af de heder, hvor den gror. Den lave plante kan slet ikke klare sig, hvis lyngen vokser sig højt og overskygger den.

Vår-Kobjælde
Foto: Jens Christian Schou/www.biopix.dk
 Tilbage til Vestjyllands heder.

Tilbage til BVP's HP.