Kalkskrænter langs Djurslands kyst 
På dele af Djursland ligger kalken højt og man kan flere steder se den blottede kalksten langs kysten. Billedet er fra Sangstrup Klint.
Kalken gør jordbunden meget basisk og ren kalksten tørrer let ud og er ret fattig på næringsstoffer. En række plantearter er specielle for kalkbund.
Det kan stærkt anbefales at besøge Sangstrup Klint når der er lavvande. Havbunden ud for kysten består ikke af sand, men af kalksten og minder en del om de tropiske koralrev. Her kan man finde mange spændende dyr og de farvestrålende, røde kalkalger.

Sangstup Klint


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.