Floraen på kalkoverdrev 
Opret Kobjælde

En anden farvestrålende art på kalkbund er Nøgleblomstret Klokke på billedet til højre. Den kan træffes på kalkoverdrev både i Jylland og på Øerne, men bliver efterhånden sjældnere. 
Kalkoverdrevene rummer ofte en meget artsrig og farvestrålende flora. Se også Himmerlands kalkskrænter om kalkfloraen.
Billedet til venstre viser den smukke Opret Kobjælde. Den er hyppig på mange af Jyllands kalkoverdrev, men er meget sjælden på Øerne.
Nøgleblomstret Klokke


Tilbage til Kalkskrænter langs Djurslands kyst.

Tilbage til BVPs hjemmeside.