Himmerlands kalkskrænter 
Lindenborg Højtliggende kalksten ligger i Danmark i et bælte fra Thy, ned over Himmerland og Djursland, og fortsætter gennem Midtsjælland til Møn.
Ved Ålborg kan man f.eks. se kalken i skrænterne langs motorvejen gennem byen. 
Kalken bliver udnyttet mange steder, hvad de mange kalkbrud i Himmerland vidner om. Kalken bruges bl.a. i cementindustrien og til jordforbedring i landbruget. Særlig finkornet kalk, også kaldet kridt, er desuden velkendt som skrivekridt. 
Det er især ved kysterne, man lægger mærke til kalken. Tænk blot på Møns Klint! Men også inde i landet kan man finde kalkskrænter. I Himmerland kommer kalken frem i jordoverfladen især i ådalene, f.eks. flere steder langs Lindenborg Å. 
En meget kalkrig jordbund har en række specielle egenskaber, der afspejler sig i floraen. Jorden er fattig på kvælstof og meget basisk, hvilket gør det vanskeligt for planterne at optage en række næringsstoffer. En lang række sjældne plantearter, her i blandt flere arter af orkideer, træffes udelukkende på kalkrig jord. 
I Himmerland kan den specielle kalkflora findes mange steder, og i en sidedal til Lindenborg Å (billedet) ligger én af Danmarks mest unikke botaniske lokaliteter
Dalen er blevet fredet for nylig på grund af den enestående flora og afgræsses af en tyr.

Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.