Højderne på Midtfyn 
På Midtfyn ligger nogle sandede højdedrag, "de fynske alper", med en jysk flora. På billedet til højre ses de fredede bakker, Rødme Svinehaver, hvor en ekskursion med Dansk Botanisk Forening er på vej hen til.
Den nordvendte bakke på billedet er under kraftig tilgroning, men der ryddes ind imellem. Ovenfor bakken er terrænet mere fladt og mindre tilgroet. Her er der mange tuer af gul engmyre. Længst mod syd ligger en mindre sø omgivet af kær og eng.
Rødme Svinhaver og Svanninge Bakker længere mod vest er begge dannet som israndslinjer i sidste istid. Den sandede jord vanskeliggjorde en opdyrkning og arealerne blev anvendt til græsning.
Rødme Svinehaver blev fredet for at hindre anlæggelse af en motorcykelbane og for at bevare det åbne græsningsland.
Roedme_Svinehaver
DBF_Roedme

Deltagerne på Dank Botanisk Forenings ekskursion nyder frokosten i det grønne.


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.