Fyns sandede overdrev 
Rødme Svinehaver har en typisk vegetation for sandede overdrev. En karakteristisk art er Guldblomme, som ses på billedet til højre. Rødme Svinehaver er nu den eneste lokalitet udenfor Jylland, hvor Guldblomme har et voksested.
Andre typiske arter fra sandede overdrev i Rødme Svinehaver er Bakke-Gøgelilje, Bølget Bunke, Tyttebær, Alm. Mælkeurt, Hedelyng, Alm. Kongepen, Vellugtende Gulaks, Tormentil, Lyng-Snerre, Tandbælg, Pille-Star, Katteskæg, Alm. Gyldenris, Læge-Ærenpris, Fåre-Svingel, Håret Høgeurt, Blå-Klokke, Tidlig Dværgbunke, Femhannet Hønsetarm og Rødknæ.
I og omkring småsøerne kan fra Rødme Svinehaver nævnes en række arter fra næringsfattige lokaliteter. Der kan f.eks. ses Rundbladet Soldug, Børste-Siv, Svømmende Sumpskærm, Plettet Gøgeurt, Vandportulak og Hunde-Hvene.
Pletvist er der i også arter, der kræver en mere kalkholdig jordbund. Her kan nævnes Skov-Gøgelilje, Hjertegræs og Lav Tidsel.

Tjærenellike
Foto : Jesper Ratjen

Arnica_montana
Foto : Lars Skipper

Overdrev på sandjord har generelt mangel på kalk og andre næringstoffer og jordbunden er sur. Andre typiske arter, der ikke alle kan ses i Rødme Svinehaver, er Engelskgræs, Knold-Ranunkel, Kornet Stenbræk, Tjærenellike (billedet), Lav Skorzoner, Smalbladet Timian og arter fra hederne som Revling, Engelsk Visse mm.
En række mere eller mindre sjældne arter har deres foretrukne voksested på sandede overdrev eller "guldblomme-overdrev", som de også kaldes. Her kan nævnes Hvid Sækspore, Bredbægret Ensian, Lyng-Vikke, Kamillebladet Månerude og Kattefod. I Danmark har disse arter alle eller hovedparten af deres voksesteder i Jylland.Tilbage til Højderne på Midtfyn.

Tilbage til BVPs hjemmeside.