Lille Vildmose i Himmerland 
Lille Vildmose er Nordeuropas største uberørte højmose. Den havde tidligere en udstrækning på ca. 15 km2, men den nordlige del er nu opdyrket eller afskrabet som sphagnum-tørv til jordforbedring i haver mv.
Lille Vildmoses historie starter for ca. 6000 år siden. Dengang lå der en lavvandet vig med store partier bevokset af strandsump og afgrænset mod Kattegat af en række bakker, hvoraf Muldbjerge er de højeste. Efterhånden som landet hævede sig efter istidens tryk blev vigen afsnøret fra havet og vandet blev ferskt. I aflejringerne i bunden af højmosen kan man se, at vegetationen da var fesrsk røsump med en del af den kalkkrævende Hvas Avneknippe iblandet kærvegetation. Senere var tørvelaget i kærene vokset så meget i højden, at grundvandets påvirkning blev mindsket og regnvand fik større og større betydning for mosen. Her begyndte tørvemosserne at indvandre og en højmose blev dannet. Tørvemosserne er siden vokset 6 m over den faste grund, så højmosen nu udelukkende får sit vand og næring gennem regnvandet.og rummer en enestående flora.. 
Den (næsten) urørte del af Lille Vildmose har i dag en udstrækning på 3 x 8 km. Mod øst skyder Tofte Skov sig ind i mosen. Højmosen er svagt hvælvet, så når man står på midten kan man ikke se træerne langs kanten.
På billedet kan det ses, at højmosefladen skifter mellem tuer og lavninger kaldet høljer.

Den urørte del af Lille Vildmose er omgivet af et hegn. Indenfor hegnet er der kronhjort og vildsvin, der her lever som helt vild. Også fuglelivet er enestående. I den nordlige ende ligger en større sø med en en stor koloni af skarv og her kan desuden ses mange svømme- og vadefugle. For nylig er kongeørnen begyndt at yngle i området.
Lille Vildmose
Foto : Jens Christian Schou/www.biopix.dk
Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.