Floraen ved udtørrende damme 
Dyndurt På den blottede, mudrede bund omkring damme, der udtørrer i løbet af sommeren, kan man træffe en række plantarter, der er tilpasset den korte og meget variable vækstsæson. Planterne spirer i løbet af sommeren og sætter frø sent på året. De afkastede frø kan ligge i mudderet i mange år, før der viser sig en ny lejlighed til at de spirer frem.
De hyppigste arter man finder er Tigger-Ranunkel, Fliget Brøndsel og Nikkende Brøndsel.
En række arter var tidligere hyppige ved gadekær, men den ændrede brug af gadekærene har resulteret i, at de er blevet meget sjældne eller helt uddøde i Danmark. 
Ved Voldsted Gadekær i Himmerland kan man finde den lille Dyndurt (billedet). Den findes i dag kun få steder i landet. Under meget tørre somre er den dog kendt for at kunne dukke op på en del af dens tidligere voksesteder.
Også Fladaks kan stadig træffes et par steder, mens  Fladhoved-Brøndsel er forsvundet.
Ved gadekærene kunne man desuden tidligere træffe et par arter, som oprindelig er kommet til landet med mennesket. Fladaks-Star og Alm. Loppeurt er nu atter forsvundet igen, mens Firkløft, der oprindelig kommer fra Sydafrika, stadig kan findes på Harboøre Tange.


Tilbage til Søer i Himmerland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.