Østdansk steppeflora 
Floraen på kysterne af Isefjord og Roskilde Fjord indeholder flere plantearter med østlig eller sydøstlig udbredelse i Europa.
Grenet Edderkopurt på billedet til højre er een af dem. Det er en rigtig steppeplante med hovedudbredelse i Sydøsteuropa, men med spredte forekomster længere mod nord. Den er totalfredet i Danmark sammen med den nære slægtning Ugrenet Edderkopurt. Grenet Edderkopurt er i Danmark kun kendt fra enkelte lokaliteter i Nordøst-Sjælland og den har sin største danske bestand på skrænterne ved Ejby Ådal.

Billedet her under viser Skov-Kløver, der også har en østlig udbredelse i Europa. Den er ogsgå kun kendt fra Sjælland, hvor den kan træffes en del steder på skrænter og overdrev især i den nordlige del. Billedet viser de typisk lange, smalle småblade og de langt tilspidsede akselblade - karakterer der adskiller den fra Rød og Bugtet Kløver
.
Skov-Kløver
Grenet Edderkopurt

Andre eksempler på østlige og sydøstlige plantearter fra Ejby Ådal er Finger-Lærkespore (billedet herunder), Nikkende Kobjælde, Eng-Guldstjerne, Mat Potentil, Due-Skabiose, Glat Rottehale, Blodrød Storkenæb, Rosen-Katost, Liden Frøstjerne, Eng-Havre, Mark-Bynke, Langklaset Vikke og Svalerod.

Finger-Lærkesporre
Tilbage til Kysterne ved Isefjord.

Tilbage til BVPs hjemmeside.