Kysterne ved Isefjord 
Klimaet i den østlige del af Danmark er mere kontinentalt end i Jylland. Dette kan bl.a. ses på en række dyr og planter, der udelukkende eller næsten kun forekommer på Øerne.
Blandt dyrene kan nævnes padderne klokkefrø, grønbroget tudse og springfrø, der alle kræver en varm sommer for at kunne yngle.
Eksemplerne blandt planterne er mange, og gode steder at opsøge dem er på skrænter langs kysterne eller på bakker  inde i landet.
Billedet er fra den fredede Ejby Ådal, hvor skrænterne nær kysten er rig på steppeplanter
Ejby ådal


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.