Bornholms strandenge 
Melet Kodriver Strandengene på Bornholm er mange steder naturligt lavtvoksende på grund af det højtliggende grundfjeld.

Melet Kodriver (billedet til venstre) har store bestande flere steder på Bornholmske standenge, men har i resten af Danmark nu kun få forekomster tilbage på Sjælland.
Af andre specielle arter i standengene på Bornholm kan nævnes Kantbælg, Samel og Hvas Avneknippe.

I Danmark har Farve-Vajd (billedet til højre) sin udbredelse i Østersø-området og således også på Bornholm. Den kan dog træffes andre steder i landet, men så er det formentlig en spredning fra dyrkning, eller den kan være indslæbt. Den har tidligere været brugt til farvning af tøj.
Andre arter specielle for de bornholmske kyster er Spydbladet Skjolddrager, Klippe-Skræppe og Purløg, der vokser vildt her.
farve-Vajd

 


Tilbage til Klippekyster.

Tilbage til BVPs hjemmeside.