Klippekyster 
Kører man ad kystvejen fra Sandvig-Allinge over Gudhjem til Svaneke ser man de karakteristiske bornholmske klippekyster. Kystklipperne er af varierende højde op til ca. 40 m ved Helligdomsklipperne, som billedet viser.

Hvor klipperne er lavere til lige lidt over havets niveau, dannes der vandfyldte "rockpools" med en dertil hørende særlig tilpasset fauna.
Andre steder er de flade, lavtliggende kystklipper dækket af et tyndt jordlag, og der optræder en stor variation af planteamfund med en tilhørende spændende flora.

Helligdomsklipperne

Helligdomsklipperne (Foto : Jørgen Terp Laursen).

 


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.