Floraen på syddanske strandenge 
På de syddanske strandenge kan man træffe en række varmekrævende planearter. 
Til højre ses den dunhårede Tangurt, der vokser på rådnende tang langs kysten. Den er sjælden i Danmark, men har det med pludselig at dukke op i store mængder på nye steder og derefter at forsvinde igen.


Løgurt

TangurtLøgurt (til venstre) har også en sydlig eller sydøstlig udbredelse i Danmark. Den er sjælden, men kan træffes i sumpe og på den mere ferske bund i strandengene.
Af andre sydlige arter fra de syddanske strande kan nævnes Strand-Loppeurt, Soløje-Alant, Mangeblomstret Ranunkel, Stivhåret Ranunkel, Strand-Krageklo, Strand-Stenkløver, Udspilet Star, Drue-Gåsefod, Smalbladet Kællingetand, Læge-Stokrose, Strand-Siv og Eng-Byg.
Arter som Stivhåret Ranunkel, Strand-Krageklo og Strand-Stenkløver kan også træffes langs vejene på Vestlolland og er nogle steder endda hyppige.

 Tilbage til Strandenge på Lolland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.