Strandenge på Lolland 
Den vestlige del af Lolland er meget fladt og ret så intensivt opdyrket. På store dele af arealet dyrkes sukkerroer, der som bekendt er grundlaget for Danmarks sukkerproduktion. Det lidt varmere klima på de danske "sydhavsøer" er netop velegnet til dyrkning af sukkerroerne.
Der er langt mellem naturområderne på Vestlolland. Men pletvist ligger der dog nogle større skove, og især langs kysterne forekommer der strandoverdrev og strandenge. Det varme klima gør, at en række sydlige plantearter trives her.
Billedet viser en strandeng på Vestlolland med den hvidblomstrede, sydlige Strand-Karse i midten og den grålige Strand-Malurt i forgrunden.
Strandkarse


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.