Marskens flora 
Kun få planter kan klare sig ved det skiftende tidevand. Den første plante, der indfinder sig er Kveller, der danner kveller-vaden. I 1930'erne indførte man Vadegræs (billedet til højre), der mange steder fortrænger Kveller. Begge arter er vigtige ved at fastholde materiale og der sker en betydelig landhævning. Dette giver mulighed for at en art som Strand-Annelgræs kan brede sig og efterhånden danne en sammenhængende vegation - annelgræs-marsken. Andre vigtige arter i annelgræs-marsken er Strand-Asters, Strandgåsefod, Vingefrøet Hindeknæ, Strand-Vejbred og Strand-Trehage.
Længere inde i land, hvor havvandet har mindre indflydelse dannes enge med Harrild, Rød Svingel mm.
Vadegræs
Stilkløs Kilebæger Til venstre ses Stilkløs Kilebæger, der er almindelig i marsken i Vadehavet. I resten af Danmark er den kun kendt fra få steder, bl.a. Stavns Fjord på Samsø. Der er dog tegn på, at den er under udbredelse herhjemme, da den i de sidste år er opdaget flere steder.


Tilbage til Marsken i Vadehavet.

Tilbage til BVPs hjemmeside.