Marsken i Vadehavet 
I det sydvestligste Jylland ligger Vadehavet i læ mod Vesterhavets bølger bagved vadehavsøerne Fanø, Mandø og Rømø. Det flade landskab og tidevandet resulterer i dannelsen af en  vegetationstype , der kaldes marsk.
Tidevandet kan svinge med op til 2 m. og fører store mængder materiale med sig. Det fine materiale af især lerpartikler aflejres i stillestående vand, og landet hæver sig langsomt. De lokale beboere forsøger at øge dannelsen af nyt land ved udplantning af Vadegræs mm.
På grund af tilførsel af store mængder næring gennem det svingende tidevand er det lavere dyreliv i jordbunden meget rigt og produktivt. Vadehavet og marsken er især kendt for de store mængder af fugle, der i træktiden udnytter den enorme mængde af føde.
Billedet til højre viser udløbet af Varde Å gennem marsken. Varde Å er det eneste uregulerede vandløb i marsken. 
Varde Å


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.