Midtsjællands frodige skove 
På Midtsjælland er der mange store løvskove. Velkendte er skovene omkring Sorø og Ringsted som Alindelille Fredskov, Store Bøgeskov og Lellinge-skovene.
På Sjælland ligger kalken højt i undergrunden og jordbunden er derfor i mange af skovene kalkrig muld. Floraen er artsrig og især er forårsfloret bemærkelsesværdigt og indeholder andre arter end i de jyske skove.
Billedet viser en østdansk skov i det tidlige forår.

Skov


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.