Midtsjællands skove på kalkbund 
Flere steder på Midtsjælland ligger der store kalkflager i jordoverfladen. Kalkflagerne er løsrevet fra den underliggende kalkklippe af de store gletchere under sidste istid og ført med isen. Allindelille Fredskov nord for Ringsted ligger på en sådan kalkflage og har en bemærkelsesværdig flora.
Billedet viser én af lysningerne i skoven. Allindelille Fredskov var tidligere en græsningsskov, hvor lysningerne blev holdt åbne af de græssende dyr. Efter ophøret af græsningen begyndte lysningerne langsomt at gro til. På den rene kalk gror bøgen dårligt og tilgroningen går langsomt. Med tiden er det dog blevet nødvendigt at pleje skoven ved at afslå og fjerne vegetationen i lysningerne.
Allindelille Fredskov er fredet, og det er ikke tilladt at plukke planter i den. Skoven ejes for øvrigt af Københavns Universitet.
Alindelille Fredskov


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.