Kalken på Møn 
På den østlige del af Møn er den underliggende kalklippe presset op af gletchereren under sidste istid og især ved Møns Klint ligger imponerene stejlkyster.
Møns Klint er nu sammen med tilstødende arealer som Høvdblege endelig blevet fredet.
Selve Møns Klint (billedet) er en mosaik mellem bøgebevoksede partier og fald, d.v.s. skred i klintens kalksten. Faldene er under forskellige stadier af tilgroning, og mange steder er der væld og småbække. Ind imellem ligger græsningsarealer, hvor det mest kendte er Jydelejet.
Kalken i jorden og de meget varierede bundforhold har resulteret i, at floraen i området er enestående i Danmark.
Den sydøstlige beliggenhed i Danmark gør, at klimaet er ret varmt, og i området kan træffes en række sjældne dyr. Mest kendt er nok vandrefalken, der nogle gange yngler på selve klinten. Desuden kan høgesangeren undertiden ses.
Blandt insekterne må en forekomst af sortplettet blåfugl nævnes. Denne sjældne sommerfugl er helt afhængig af en særlig myreart, der opfodrer blåfuglens larver.

Møns klint
 
Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.