Floraen på Møns Klint 
På Møns Klint træffes en artsrig flora med mange sjældne arter.
Jydelejet er et gammelt græsningsareal, der har været afgræsset i århundreder. Selve bunden har dog tidligere været opdyrket og store dele er eller har været under tilgroning med tæt krat. Der foretages nu en intensiv og målrettet pleje for at bevare den sjældne flora. Det er forbundt at plukke planter overalt i det fredede område på Møns Klint.
I Jydelejet er der flere partier, der minder meget om de artsrige enge i Alperne, som ses på billedet til højre.
Jydelejet er særdeles artsrigt og her skal blot nævnes en række karakteristiske som Sandkarse, Stor Gøgeurt, Skov-Gøgeurt, Merian, Fjeld-Ribs, Ene, Blodstillende Bibernelle, Smalbladet Klokke (billedet nedenunder), Rank Hjørneklap (i faldene), Lav Tidsel, Due-Skabiose, Nikkende Limurt og Ægbladet Fliglæbe.

Smalbaldet Klokke


Rød HullæbeDen fritliggende kalkbakke Høvdblege i den sydlige del af Møns Klint er også et besøg værd. I forsommeren farves sydskrænten blå af Østrigsk Hør og Rød af Esparsette. Begge arter er oprindelig indført til stedet, men har forvildet sig op på kalkbakken og trives fint. Langs stien op til Høvdblege kan for øvrigt ses Langklaset Vikke.

Jydelejet

Mange andre sjældne planter vokser på og omkring Møns Klint. Orkideen Horndrager ( billedet nedenunder) har her sit eneste danske voksested. Den har vokset et par andre steder i Danmark, men findes nu kun på Møns Klint.

Horndrager
I det hele taget er orkidefloraen på Møns Klint enestående i Danmark. I krat forekommer flere steder Rød Hullæbe (billedet til venstre) og i skovene er Rød Skovlilje  (nedenunder) nogle steder ret hyppig. Også Storblomstret Hullæbe har et af sine få danske voksesteder på Møns Klint. Desuden kan nævnes Hvidgul Skovlilje i skoven og Pukkellæbe i væld på selve klinten.

Rød Skovlilje


 Tilbage til Kalken på Møn.

Tilbage til BVPs hjemmeside.