Mols-halvøen 
Landskabet på Mols-halvøen er stærkt kuperet og er dannet, da flere gletchertunger under sidste istid pressede materiale sammen fra syd.
Det varierede landskab med bakkede kornmarker, lyngklædte bakker og enebevoksede skrænter blev tidligt et emne for bevarelse. I dag er store dele af Mols Bjerge da også fredet.
Jordbunden er overvejende sandet, hvilket kan ses, når man vover sig ad de mindre veje rundt i Mols Bjerge. Man har nemlig meget fornuftigt undladt at asfaltere små veje for at begrænse trafikken og holde hastigheden nede på bilerne.
Kysten langs Mols-halvøen varierer mellem stejle skrænter og hævet havbund med strandenge.
Billedet viser en udsigt fra Mols Bjerge mod syd over halvøen Helgenæs.
Mols Bjerge
 
Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.