Floraen på strandenge 
På græssede, ugødskede strandenge træffes en rig flora. Billedet til højre viser forårsfloret med Engelskgræs og Kornet Stenbræk på den mere tørre del af strandengen. Andrer hyppige arter på den tørre del er Strand-Vejbred, Alm. Kællingetand, Håret Høgeurt, Knold-Ranunkel og græsser som Rød Svingel, Vellugtende Gulaks, Fåre-Svingel, Tidlig Dværgbunke og Alm. Hvene.
Strandenge ligger ofte på hævet havbund. Man kan tit  erkende de tidligere havdækkede revler og lavninger imellem dem som et småbakket relief i strandengen. Variationen mellem fugtige lavninger og mere tørre partier resulterer naturligt i en rig flora.
Smalbladet Hareøre
Den spæde, blågrønne skærmplante Smalbladet Hareøre (billedet ovenover) gror især på de tørre myretuer på strandenge. Den er efterhånden blevet sjælden og kan især træffes i den sydlige del af landet.


Engelskgræs

På de mere lavtliggende dele af strandengen vokser arter som Harrild, Jordbær-Kløver, Gåse-Potentil, Sandkryb, Strand-Trehage, Kryb-Hvene, Hvid-Kløver og Strand-Tusindgylden.
I lavningerne kan især i den sydlige del af landet træffes den hvidblomstrende Samel (billedet til højre). Når den er til stede kan den ofte vokse i tusindvis.


Eng-Ensian

 

Samel


Med held kan man støde på flere sjældne arter på strandengene og strandoverdrevene. En af dem er Eng-Ensian, som ses på billedet til venstre. Den er efterhånden blevet ret så sjælden i Danmark og er nu optaget på den danske rødliste som sårbar.
 
Tilbage til Strandenge langs kysten af Mols/Helgenæs.

Tilbage til BVPs hjemmeside.