Floraen i kalkkær 
Ugødskede, græssede kalkkær er ofte særdeles artsrige og rummer mange orkideer.
En af kalkærenes karakterarter er Sump-Hullæbe på billedet til højre. Den er stadig ret hyppig i visse dele af Danmark, især på Sjælland.
I Jylland er gode, veludviklede kalkkær ret så sjældne og findes især langs kysterne på hævet havbund med kalkskaller i jordbunden f.eks. langs Jyllands vestkyst. På Øerne kan der være højtliggende kalk inde i landet og kalkkær kan ofte findes langt fra kysten.

Trådspore
Sump-Hullæbe

Flere sjældne orkideer har deres voksested i kalkkær. Langakset Trådspore på billedet til venstre (her variteten densiflora) har nu kun et par voksesteder på Øerne. Også Hvidgul Gøgeurt er blevet meget sjælden, mens Mygblomst og Pukkellæbe stadig kan findes en del steder.
Andre karakteristiske arter fra kalkkærene er Kødfarvet Gøgeurt, Leverurt, Vild Hør, Vibefedt, Hjertegræs, Bredbladet Kæruld, Butblomstret Siv, Krognæb-Star, Skede-Star og Blågrøn Star. Hertil kommer Rust-Skæne, der i 2005 blev fundet på 2 nye lokalieter og dermed har 3 jyske voksesteder og et par på Sjælland og Sort Skæne med forekomster i Nordjylland og et enkelt på Fyn.


Tilbage til Kalkkær i Nordvestsjælland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.