Kalkkær i Nordvestsjælland 
På Sjælland ligger den kalkrige jorbund noget højere oppe end i resten af Danmark. Floraen er derfor anderledes end især i Jyllland med flere arter, der kræver kalkholdig jordbund.
Flere af de sjællandske kalkkær er særdeles artsrige med flere sjældne plantearter.
Billedet til højre viser et kalkkær nær Holbæk ved Isefjorden i varmedis.
Udby Vig


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.