Floraen i rigkær

I foråret er det først og fremmest de flotte, gulblomstrede Eng-Kabbeleje (billedet under), der fanger øjnene ved et besøg i et rigkær. Også de svagt rosa Engkarse kan ses, men ellers er der ikke så meget at se først på sæsonen, da det tager noget tid før den vandmættede mosebund bliver varmet op og der kommer rigtig gang i plantevæksten.


Caltha palustris
Foto : Jens Chr. Schou/www.biopix.dk
Lychnis flos-cuculi
Foto : Niels Sloth/www.biopix.dk
Sidst i maj og ind i juni er den flotteste tid i rigkæret. Da blomstrer den elegante Trævlekrone (billedet over) sammen med et væld af andre urter som Lav Ranunkel, Eng-Forglemmigej, Almindelig Brunelle, Krybende Læbeløs, Eng-Nellikerod, Eng-Viol og de mindre hyppige Eng-Troldurt, Engblomme og Tvebo Baldrian. Mange græsser og halvgræsser er karakteristiske som Vellugtende Gulaks, Eng-Rapgræs, Rød Svingel, Almindelig Kamgræs, Hjertegræs, Kær-Star, Næb-Star, Hirse-Star, Almindelig Star, Top-Star, Toradet Star, Smalbladet Kæruld og desuden arter fra Siv-familien som Lyse-Siv, Glanskapslet Siv og Mark-Frytle.

Blandt orkideerne er Maj-Gøgeurt (billedet til højre) langt den hyppigste i rigkærene, men også Kødfarvet Gøgeurt er typisk. Også Plettet Gøgeurt kan træffes, men den foretrækker mere næringsfattige voksesteder.

Hen på sommeren begynder andre arter at blomstre i rigkæret. Det er især højtvoksende arter som Kær-Tidsel, Kål-Tidsel, Krybende Baldrian, Lådden Dueurt, Almindelig Mjødurt, Skov-Angelik, Kær-Svovlrod og store græsser som Mose-Bunke og Eng-Rørhvene.


Dactylorhiza majalis
Foto : Jens Chr. Schou/www.biopix.dk


Tilbage til østjyske ådale - kærene i dalbunden.

Tilbage til BVPs hjemmeside.