Levende fortidsminder 
Tidligere blev en lang række plantearter anvendt af mennesket i husholdningen, som lægemidler eller i industrien og mange af dem kan staid findes i dag. Man kan kalde dem "Levende fortidsminder".
Almindelige arter, man kan finde i de fleste byer og omkring bebyggelser er f.eks. Svaleurt, Sæbeurt, Rød hestehov, Skvalderkål og Marts-Viol.

Billedet til højre viser Bulmeurt. Den spirer hyppigt frem, når man graver i jorden omkring ruiner. Den er ikke så sjælden i Danmark og kan f.eks. ses ved Øm Kloster, Kalø Slotsruin mm. Frøene kan overleve i jorden i flere hundrede år og spirer, når de kommer op i lyset. Bulemurt er meget giftig, men blev i små mængder brugt af munke op gennem middelalderen til bl.a. at lindre tandsmerter.


Katteurt

Gærde-Kartebolle til højre har været anvendt til forskellige formål i husholdningen. De tørre blomsterhoveder blev brugt til at karte uld med, og plantens saft blev brugt til at lindre hovedpine og tandpine.
Gærde-Kartebolle bliver i dag anvedt som prydplante i haver, og den kan træffes mange steder i grøftekanter, vejkanter osv.
Bulmeurt


Katteurt på billedet til venstre er nu blevet meget sjælden i Danmark, men vokser stadig ved Kalø Slotsruin. Navnet har den fået, idet katte har forkærlighed for den, gnider sig op ad den og bider i blade og stængler.
Katteurt har været anvendt som lægemiddel siden middelalderen til at kurere et utal af sygdomme. Malaria, spedalskhed, hugormebid, gulsot, mavelidelser og diarre er blot nogle få eksempler på, hvad planten er blevet brugt imod.
Katteurt eller nærtstående arter anvendes som bifoderplanter og prydplanter i haver.


Gærde-kartebolle


Tilbage til Bebyggelser og ruiner.

Tilbage til BVPs hjemmeside.