Bebyggelser og ruiner 
Selv omkring menneskelige bebyggelser er der natur. Velkendte eksempler er alliker, der yngler i skorstene mm., duerne i de fleste byer, svaler og gråspurve. I industriområder og havnearealer kan træffes husrødstjert, og tidligere var toplærken blandt de ynglende fugle på åbne pladser.
Mange af disse arter stammer oprindeligt fra klippe- og steppeområde, og det temmelig golde landskab i byerne passer dem åbenbart fint.
Der kan ligeledes træffes mange arter af planter i byerne og nær bebyggelser. En del af planterne har selv spredt sig til deres voksesteder mellem brosten, i vejkanter, på mure osv., mens andre tilfældigt er slæbt med gennem menneskets aktiviteter. Men mennesket har desuden gennem tiderne bevidst medbragt eller indført en lang række plantearter.
Billedet viser Kalø Slotsruin på Mols. Omkring ruinen er der mange arter af gamle nytteplanter.
Kalø


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.