Kystskove i Sydøstjylland 
Mange steder i Østjylland fra Århus og mod syd er kysterne bevokset med skov. De ofte stejle skrænter har her vanskeliggjort en opdyrkning og desuden er mange kystpartier blevet fredet.
Særlig smuk skovkranset er Vejle Fjord, hvor de skovklædte skrænter visse steder falder omkring 100 m. ned mod fjorden. Her er der plastisk ler i jordbunden, der får klinterne til at skride som det tydeligt ses ved Stagsrode Skov (billedet), Stouby Skov og Trelde Næs. Den plastiske ler bliver flydende i regnvejr og store partier af skrænterne med skov kan glide ned i havet. Plastisk ler kan ses langs kysten mellem Djursland og Kolding og enkelte steder inde i landet, f.eks. ved Randers. Desuden forekommer det langs Fyns Lillebælt-kyst og enkelte steder på Midtsjælland.
I de sydøstjyske kystskove er klimaet fugtigt og mildt og nogle sydlige plantearter dukker op.

Stagsrode Skov


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.