Floraen på østdanske kalkskrænter 
Mange af arterne fra de jyske kalkoverdrev træffes også på de østdanske kalkskrænter, men et par arter må jyderne tage til Øerne for at se.
Billedet til højre viser Due-Skabiose, der udelukkende forekommer på Øerne. Her træffes den mange steder på kalkholdig bund langs kysterne og græssede overdrev.
Andre eksempler omtales under Møns Klint.

Stor gyvelkvæler
Due-SckabiosePå billedet til venstre ses Stor Gyvelkvæler snyltende på Stor Knopurt i Holtug Kalkbrud. Den kan også træffes i Jylland.


Tilbage til Kalkkyster på Sydøstsjælland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.