Store Bælt-floraen 
På øerne i  Store Bælt kan træffes flere steppeplanter eller arter med sydlig udbredelse i Europa. Det er især på de vest- eller sydvendte kystskrænter, de kan ses. Billedet til højre viser een af de sjældneste - Enblomstret Fladbælg. Det er en spæd plante med  enlige blomster fra stilke i bladhjørnerne. Blomsten er teglrød - en farve man sjældent ser på blomster i Danmark. Enblomstret Fladbælg er kun kendt fra Samsø, Hesselø, et nyere fund på Hjelm, ved Rørvig på Sjælland og på Møns Klint og Hammershus på Bornholm.
Enblomstret Faldbælg har sin hovedudbredelse ved Middelhavet, men har isolerede forekomster længere mod nord.

En hyppigere art er Vår-Potentil (herunder), som man også kan støde på i Nord-Jylland, Nord-Sjælland og på Bornholm.
Andre typiske storebælt-arter er Liden Sneglebælg, Knopnellike, Hjorterod og Dansk Astragel.

VaarPotentil
Liben Sneglebaelg

Tilbage til De varme øer i Store Bælt.

Tilbage til BVPs hjemmeside.