De varme øer i Store Bælt 
Klimaet over Store Bælt er mere varmt, tørt og solrigt end i resten af Danmark. Dette skyldes, at de regnbyger, der føres med de fremherskende vestlige vinde i Danmark, afgiver en stor del af deres væde over den midtjyske højderyg. Om vinteren holder det omgivende hav på varmen, så temperaturerne ikke bliver så lave.
Dette subkontinentale område strækker sig langs Storebælts kyster fra Langeland, Fyn og Sjælland mod nord til Djurslands øst- og sydkyst og omfatter desuden øerne Samsø, Tunø, Hjelm, Sejerø, Nekselø og øerne i selve Storebælt som Sprogø, Romsø m.fl. 
I det tørre klima har en række varmekrævende eller tørketålende plantearter deres hovedudbredelse i Danmark og blandt dyrene kan nævnes klokkefrøen.
Billedet viser kystskrænten lige nord for Mårup på Samsø.


Maarup


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.