Floraen på Thys kalkskrænter  

Bakke-Fnokurt
På nordjyske kalkskrænter træffes flere plantearter, der i Danmark kun findes her.
Bakke-Fnokurt (billedet til venstre) kan findes en del steder på kalkskrænter i den nordlige del af Jylland, bl.a. ved Febbersted. Dens hovedudbredelse er de kalkrige bjergenge længere syd på i Europa. Også Bitter Mælkeurt og Smalbægret Ensian hører til denne gruppe og findes i Danmark næsten udelukkende i Nordjylland. Man regner med, at disse arter er relikter fra tiden lige efter istiden.
På flere af de kystnære kalkskrænter i Thy kan man falde over dværgformer af forskellige planter. Ved Bulbjerg vokser en lille form af Plettet Kongepen og ved Febbersted en få cm høj Gyldenris. Dværgformen er formentlig en tilpasning til de barske kår her tæt på Vesterhavet.
Fra Bulbjerg må da også lige nævnes en rigtig "dansker" - Klit-Øjentrøst, der i hele verden kun kendes fra et par lokaliteter i Nordjylland.
Også Hvidgrå Draba er en nordjysk specialitet. Den har en nordlig udbredelse med forekomster i det nordlige Skandinavien, Island og Grønland.
Hvidgrå Draba

 


Tilbage til Thys kalkskrænter.

Tilbage til BVPs hjemmeside