Thys kalkskrænter  
Bulbjerg
Thys landskaber varierer mellem flade, sandede, tørre eller fugtige områder og  markante bakkeknolde af kalk ofte overlejret eller helt dækket af flyvesand. Flyvesandet er blæst op fra stranden. 
Ved kysten blotlægges kalken - så vi har klippekyst i Jylland! 
Bulbjerg er et besøg værd. Ud over det rent landskabelige findes her en koloni af rider på den stejle skrænt og få par af mallemuk er lige begyndt at yngle der.
Også floraen er bemærkelsesværdig.
 
Markant kløft i kalkskrænt ved Febbersted nær Hanstholm. Øverst og nederst på skrænten er kalken overlejret af flyvesand, men på de mest stejle partier er kalken blotlagt. De varierede forhold har resulteret i, at floraen er særdeles artsrig med flere sjældne plantearter. 
Kløften har tidligere været noget tilgroet med buske og træer, bl.a. var der en nåleplantning på den ene side. Hele området har tidligere været græsset af får, der holdt vegetationen åben, og skovvæsnet har for nylig ryddet kløften for trævækst for at bevare den sjældne flora.
Febbersted-kløften
 
 

Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.