Floraen i lobeliesøer 
Gulgrøn Brasenføde Floraen er helt speciel i de rene, næringsfattige søer. Søerne har fået navn efter én af de karakteristiske planter Tvepibet Lobelie. På billedet ses et par andre arter. I midten den græslignende Gulgrøn Brasenføde og til venstre Strandbo.
Gulgrøn Brasenføde er en sporeplante beslægtet med bregnerne. Den beslægtede Sortgrøn Brasenføde hører også til i lobeliesøerne og er noget hyppigere. Begge arter er dog anført som sårbar på den danske Rødliste. Bladene af Brasenføde har 4 store luftkanaler.
Strandbo tilhører Vejbred-familien og er den mest hårdføre af arterne. Den kan træffes i udtørrede klitsøer og er hyppigst i Vest- og Nordjylland. Bladene af Strandbo har mange små luftkanaler.
Tvepibet Lobelie er let kendelig når den blomstrer ude i vandet. Den stikker sine lange blomsterstængler op over vandoverfladen og har små lyseblå blomster. Som navnet lyder har Tvepibet Lobelie 2 store luftkanaler i bladene.
Af andre sjældnere planter, der kan træffes i og ved lobeliesøerne, kan nævnes Sekshannet Bækarve, Hår-Tusindblad, Nåle-Sumpstrå, Mangestænglet Sumpstrå, Pilledrager, Krybende Ranunkel og Høst-Vandstjerne.


Tilbage til Næringsfattige søer i Thy.

Tilbage til BVPs hjemmeside.