Klitterrænet langs Vestkysten 
Langs hele Jyllands Vestkyst fra Skagen til Blåvands Huk og på vestkysterne af vadehavsøerne ligger et bælte af klitter. På billedet ses den hvide klit, der ligger nærmest havet.
Klitterne er meget føsomme for færdsel, idet en ødelæggelse af vegetationen kan medføre vindbrud, hvor den fremherskende vestenvind kan få fat i sandet og føre det længere ind i land.
Tidligere blev klitområderne udnyttet ved græsning mv. og det kunne resultere i kraftige sandfygninger, der kunne føre store mængder sand langt ind i landet. Herved blev dannet de såkaldte indsande med indlandsklitter. Indsande er i dag tilgroet med hedevegetation og krat eller tilplantet med nåletræer. Indsande kan i dag ses f.eks. på  Vrads Sande.
I dag forsøger man at bremse sandfygningen ved at tilplante særligt udsatte steder i klitterene med græsser eller placere forskelligt materiale oven på sandet.
Klitter


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.