Danmarks natur og vegetation 

UK Flag  English version

Herfra starter rejsen rundt i de danske landskaber med eksempler på flora og vegetation. Ønsker du flere oplysninger om baggrunden for planternes udbredelse i Danmark, kan du klikke her: Danmarks klima og geologi.
 

Jylland:

1. Klitterrænet i Vendsyssel. - Floraen på klitheder og i fattigkær.

2. Kalkskrænter i Thy. - Floraen på Thys kalkskrænter.

3. Næringsfattige søer i Thy. - Floraen i lobeliesøer.

4. Himmerlands kalkskrænter. - Floraen på Himmerlands kalkskrænter.

5. Søer i Himmerland. - Floraen ved udtørrende damme.

6. Lille Vildmose i Himmerland - Floraen i højmoser.

7. Klitterrænet langs Vestkysten. - Floraen i klitter.

8. Marsken i Vadehavet. - Marskens flora.

9. Vestjyske heder - Hedernes flora.

10. Fugtige "bjergskove" i Midtjylland. - Midtjyllands skovbundsflora.

11. Kalkskrænter langs Djurslands kyst. - Floraen på kalkoverdrev.

12. Strandenge langs kysten af Mols/Helgenæs. -  Floraen på strandenge.

13. Østjyske ådale - kærene i dalbunden.  -  Floraen i rigkær.

14. Østjyske ådale - dalsiderne. - Floraen på overdrev.

15. Kystskove i Sydøstjylland. - Sydøstjyllands skovbundsflora.

Fyn:

16. Højderne på Midtfyn. - Fyns sandede overdrev.

17. De varme øer i Store Bælt. - Store Bælt-floraen.

Sjælland:

18. Kysten i Vestsjælland. - Floraen på varme skrænter.

19. Kalkkær i Nordvestsjælland. - Floraen i kalkkær.

20. Kysterne ved Isefjord. - Østdansk steppeflora.

21. Midtsjællands frodige skove. - Østdansk skovbundsflora.

22. Midtsjællands skove på kalkbund. - Østdansk skovflora på kalkbund.

23. Kalkkyster på Sydøstsjælland. - Floraen på østdanske kalkskrænter.

24. Kalken på Møn. - Floraen på Møns Klint.

25. Strandenge på Lolland. - Floraen på syddanske strandenge.

Bornholm:

26. Klippeterrænet ved Hammerknuden. - Klippernes flora.

27. Klippekyster. - Bornhoms strandenge.

28. Klitterrænet ved Dueodde. - Bornholms nåleskove.

Kulturlandet:

29. De dyrkede marker. - Agerlandets flora.

30. Bebyggelser og ruiner. - Levende fortidsminder


En stor tak til www.biopix.dk for at stille nogle af deres pragtfulde fotos til rådighed.

Tilbage til Bent Vestergaard Petersens Homepage